معنی اسم بارنگ

ریزش باران همراة باد

ریشه اسم بارنگ

فراوانی اسم بارنگ

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام بارنگ ثبت نام شده اند.