معنی اسم باریز

میوةایی که ‏به ‏وسیله ‏باد از درخت کندة می‏شود

ریشه اسم باریز

فراوانی اسم باریز

تا کنون کسی با نام باریز در گهواره ثبت نام نکرده است.