معنی اسم بازو

نام آهنگی

ریشه اسم بازو

فراوانی اسم بازو

تا کنون کسی با نام بازو در گهواره ثبت نام نکرده است.

نظر کاربران درباره اسم بازو

سارینا یعنی پاک و خالص و چی بهتر از اینها🥰
مامان سارینا