معنی اسم بفران

معصوم و روپاک مانند برف

ریشه اسم بفران

فراوانی اسم بفران

در حال حاضر ۲ نفر در گهواره با نام بفران ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم بفران

سلام اسم بفران یە اسم کردی هستش و بە معنی برف هستش روزی کە بفران دنیا اومد یەهفتە بود برف میبارید ما هم اسمش رو گذاشتیم بفران مثل برف سفید باشە
مامان بفران