معنی اسم بلنجه

خرامان، صاحب خرام ، نوعی گل خوشبو وخوشرنگ

ریشه اسم بلنجه

فراوانی اسم بلنجه

تا کنون کسی با نام بلنجه در گهواره ثبت نام نکرده است.