معنی اسم بلوط

گیاهی درختی و جنگلی که میوه آن خوراکی است

ریشه اسم بلوط

فراوانی اسم بلوط

در حال حاضر ۱۵ نفر در گهواره با نام بلوط ثبت نام شده اند.