معنی اسم بلیسه

لهیب، شراره

ریشه اسم بلیسه

فراوانی اسم بلیسه

تا کنون کسی با نام بلیسه در گهواره ثبت نام نکرده است.