معنی اسم بلین

عهد، قرار

ریشه اسم بلین

فراوانی اسم بلین

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام بلین ثبت نام شده اند.