معنی اسم بناو

نوعی درخت محکم و سخت کة بة خاطر سنگینی به زیر آب فرو می‏رود

ریشه اسم بناو

فراوانی اسم بناو

تا کنون کسی با نام بناو در گهواره ثبت نام نکرده است.