معنی اسم بناوان

کدبانو، خانةدار

ریشه اسم بناوان

فراوانی اسم بناوان

تا کنون کسی با نام بناوان در گهواره ثبت نام نکرده است.