معنی اسم بنفشه

گلی که در فصل بهار می روید و دارای رنگهای گوناگون است

ریشه اسم بنفشه

فراوانی اسم بنفشه

در حال حاضر ۶ نفر در گهواره با نام بنفشه ثبت نام شده اند.