معنی اسم بنیا

تو فرزند منی

ریشه اسم بنیا

فراوانی اسم بنیا

در حال حاضر ۵ نفر در گهواره با نام بنیا ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم بنیا

بنیا بچه دوم هست و اسم خواهرش بهار ، من و باباش تصمیم گرفتیم بنیا رو انتخاب کنیم چون هم به اسم خواهرش میومد و هم اینکه اسم زیبایی هست. بنیا اسم عبری و به معنی تو فرزند منی.
مامان بنیا