معنی اسم بهشته

بهشت

ریشه اسم بهشته

فراوانی اسم بهشته

در حال حاضر ۷ نفر در گهواره با نام بهشته ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم بهشته

روز پونزدهم توی فصل سرد ماه آخر پاییز وقتی بدنیا اومد بعد از ده روز اسمشا گذاشتم بهشته،، بهشته به معنای زیبارو هست،،عاشق اسمشم
مامان بهشته