معنی اسم بهناز

مرکب از به (زیباتر، خوبتر) + ناز (کرشمه، غمزه)

ریشه اسم بهناز

فراوانی اسم بهناز

در حال حاضر ۵۱ نفر در گهواره با نام بهناز ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم بهناز

اسم پسرمنم سام هست.چنتا معنی داره.اتش.نامث پسرحضرت نوح.پدربزرگ رستم.یه اسم ایرانی ساده و شیک.
مامان سام