معنی اسم بهنوش

مرکب از به (بهتر یا خوب) + نوش(عسل)

ریشه اسم بهنوش

فراوانی اسم بهنوش

در حال حاضر ۵ نفر در گهواره با نام بهنوش ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم بهنوش

سلام من هم همینطور بودم.ولی وقتی دختر به دنیا اومد پدرش گفت بهنوش ودیگه نزاشت من نظر بدم
مامان بهنوش