معنی اسم بیوی

انسان بی آزار ، سلامت

ریشه اسم بیوی

فراوانی اسم بیوی

تا کنون کسی با نام بیوی در گهواره ثبت نام نکرده است.