معنی اسم تابان دخت

مرکب از تابان( درخشان) + دخت(دختر)

ریشه اسم تابان دخت

فراوانی اسم تابان دخت

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام تابان دخت ثبت نام شده اند.