معنی اسم تابناک

جذاب‎ ‎، روشن و درخشنده

ریشه اسم تابناک

فراوانی اسم تابناک

تا کنون کسی با نام تابناک در گهواره ثبت نام نکرده است.