معنی اسم تابیتا

آهو

ریشه اسم تابیتا

فراوانی اسم تابیتا

تا کنون کسی با نام تابیتا در گهواره ثبت نام نکرده است.