معنی اسم تاج الزمان

آن که چون تاج در رأس زمان خود است

ریشه اسم تاج الزمان

فراوانی اسم تاج الزمان

تا کنون کسی با نام تاج الزمان در گهواره ثبت نام نکرده است.