معنی اسم تاج الملوک

افسر پادشاهان، تاج شاهان، گیاهی گیاهی زینتی از خانواده آلاله با گلهای زیبای واژگون

ریشه اسم تاج الملوک

فراوانی اسم تاج الملوک

تا کنون کسی با نام تاج الملوک در گهواره ثبت نام نکرده است.