معنی اسم تاج الملک

افسر پادشاهی، تاج پادشاهی

ریشه اسم تاج الملک

فراوانی اسم تاج الملک

تا کنون کسی با نام تاج الملک در گهواره ثبت نام نکرده است.