معنی اسم تاج بانو

ملکه، شاهزاده خانم

ریشه اسم تاج بانو

فراوانی اسم تاج بانو

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام تاج بانو ثبت نام شده اند.