معنی اسم تاج بانو

ملکه، شاهزاده خانم

ریشه اسم تاج بانو

فراوانی اسم تاج بانو

تا کنون کسی با نام تاج بانو در گهواره ثبت نام نکرده است.