معنی اسم تاج ماه

آن که چون تاجی بر سر ماه است، بسیار زیبا

ریشه اسم تاج ماه

فراوانی اسم تاج ماه

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام تاج ماه ثبت نام شده اند.