معنی اسم تاج گل

آن که چون تاجی در رأس گلها است، زیبا

ریشه اسم تاج گل

فراوانی اسم تاج گل

تا کنون کسی با نام تاج گل در گهواره ثبت نام نکرده است.