معنی اسم تارلا

کشتزار

ریشه اسم تارلا

فراوانی اسم تارلا

در حال حاضر ۲ نفر در گهواره با نام تارلا ثبت نام شده اند.