معنی اسم تارلا

کشتزار

ریشه اسم تارلا

فراوانی اسم تارلا

تا کنون کسی با نام تارلا در گهواره ثبت نام نکرده است.