معنی اسم تامارا

نام حاکم گرجستان و دختر گیورکی سوم

ریشه اسم تامارا

فراوانی اسم تامارا

در حال حاضر ۱۰ نفر در گهواره با نام تامارا ثبت نام شده اند.