معنی اسم تايماز

بی نظیر ، بی همتا

ریشه اسم تايماز

فراوانی اسم تايماز

در حال حاضر ۶ نفر در گهواره با نام تايماز ثبت نام شده اند.