معنی اسم تاک آفرین

مرکب از تاک( درخت انگور) + آفرین(آفریننده)

ریشه اسم تاک آفرین

فراوانی اسم تاک آفرین

تا کنون کسی با نام تاک آفرین در گهواره ثبت نام نکرده است.