معنی اسم تلناز

موی قشنگ

ریشه اسم تلناز

فراوانی اسم تلناز

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام تلناز ثبت نام شده اند.