معنی اسم تلکا

در گویش مازندران گلابی وحشی جنگلی

ریشه اسم تلکا

فراوانی اسم تلکا

تا کنون کسی با نام تلکا در گهواره ثبت نام نکرده است.