معنی اسم تناز

نام مادر لهراسب پادشاه کیانی و دختر آرش

ریشه اسم تناز

فراوانی اسم تناز

در حال حاضر ۴ نفر در گهواره با نام تناز ثبت نام شده اند.