معنی اسم توری

گیاهی درختچه ای و زینتی از خانواده حنا که گلهای خوشه ای بنفش و تاج گسترده دارد

ریشه اسم توری

فراوانی اسم توری

تا کنون کسی با نام توری در گهواره ثبت نام نکرده است.