معنی اسم توسکا

توسا، درختی بلند و جنگلی که در مناطق مرطوب و کنار آبها می روید

ریشه اسم توسکا

فراوانی اسم توسکا

در حال حاضر ۲ نفر در گهواره با نام توسکا ثبت نام شده اند.