معنی اسم تکتم

نام چاه زم زم - نام مادر امام رضا(ع) - اصرار در کتمان - پنهان کاری زیادی - بیشتر در امور مربوط به بانوان به کار برده می شود

ریشه اسم تکتم

فراوانی اسم تکتم

در حال حاضر ۲۰ نفر در گهواره با نام تکتم ثبت نام شده اند.