معنی اسم تک بانو

بانوی یگانه

ریشه اسم تک بانو

فراوانی اسم تک بانو

تا کنون کسی با نام تک بانو در گهواره ثبت نام نکرده است.