معنی اسم تیهو

پرنده ای شبیه کبک اما کوچکتر از آن

ریشه اسم تیهو

فراوانی اسم تیهو

تا کنون کسی با نام تیهو در گهواره ثبت نام نکرده است.