معنی اسم تی تی سا

تیتی(شکوفه) + سا(مانند) ، مانند شکوفه، کنایه از زیبایی و طراوت

ریشه اسم تی تی سا

فراوانی اسم تی تی سا

تا کنون کسی با نام تی تی سا در گهواره ثبت نام نکرده است.