معنی اسم جانام

ضمیر دستوری

ریشه اسم جانام

فراوانی اسم جانام

تا کنون کسی با نام جانام در گهواره ثبت نام نکرده است.