معنی اسم جانانه

محبوب، معشوق

ریشه اسم جانانه

فراوانی اسم جانانه

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام جانانه ثبت نام شده اند.