معنی اسم جان افروز

از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سرداران بهرام چوبین

ریشه اسم جان افروز

فراوانی اسم جان افروز

تا کنون کسی با نام جان افروز در گهواره ثبت نام نکرده است.