معنی اسم جان نواز

آرامش دهنده جان، محبوب

ریشه اسم جان نواز

فراوانی اسم جان نواز

تا کنون کسی با نام جان نواز در گهواره ثبت نام نکرده است.