معنی اسم جریره

از شخصیتهای شاهنامه، نام دختر پیران ویسه، همسر سیاوش و مادر فرود

ریشه اسم جریره

فراوانی اسم جریره

تا کنون کسی با نام جریره در گهواره ثبت نام نکرده است.