معنی اسم جهان

کیهان، عالم، گیتی ، به صورت پسوند و پیشوند همراه با بعضی نامها می آید و نام جدید می سازد مانند ملک جهان، جهان آفرین

ریشه اسم جهان

فراوانی اسم جهان

در حال حاضر ۱۷ نفر در گهواره با نام جهان ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم جهان

جهان اسم مورد علاقه ی شوهرم بود وقتی که نامزدی هم بودیم بهم گفته بود که عاشق این اسمه وعاشق اینه که پسر داشته باشه واسمش رو جهان بذار، منم دیدم اسم کامل وقشنگیه وچی از این بهتر
مامان جهان