معنی اسم جهان بانو

بانوی جهانیان

ریشه اسم جهان بانو

فراوانی اسم جهان بانو

تا کنون کسی با نام جهان بانو در گهواره ثبت نام نکرده است.