معنی اسم جهان ماه

آن که در جهان چون ماه می درخشد، زیبا

ریشه اسم جهان ماه

فراوانی اسم جهان ماه

تا کنون کسی با نام جهان ماه در گهواره ثبت نام نکرده است.