معنی اسم جوهر

گوهر

ریشه اسم جوهر

فراوانی اسم جوهر

تا کنون کسی با نام جوهر در گهواره ثبت نام نکرده است.