معنی اسم جیلا

ژیلا ، ژاله تگرگ

ریشه اسم جیلا

فراوانی اسم جیلا

تا کنون کسی با نام جیلا در گهواره ثبت نام نکرده است.