معنی اسم حارثه

مؤنث حارث، کشاورز

ریشه اسم حارثه

فراوانی اسم حارثه

تا کنون کسی با نام حارثه در گهواره ثبت نام نکرده است.