معنی اسم حامده

مؤنث حامد، سپاسگزار

ریشه اسم حامده

فراوانی اسم حامده

تا کنون کسی با نام حامده در گهواره ثبت نام نکرده است.